Bộ 22 trong lô đề có gì đặc biệt? Vì sao nhiều anh em đam mê chơi môn này lại quan tâm nhiều đến ý nghĩa của bộ đề 22 này? Thực ra cũng có nhiều người chưa hiểu hết về bộ số đề là gì. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bộ số đề và khám phá bí mật của bộ 22 trong bộ số này nhé!

  1. Bộ số đề là gì?
  2. Bộ Đề Từ 00 Đến 99 Chi Tiết
  3. Bộ 22 trong lô đề có gì đặc biệt?

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề là gì? Chắc hẳn nhiều anh em chơi đề lô có nghe nhiều đến bộ số đề. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của bộ số này. Thực tế, bộ số này trong lô đề được coi là hình thức xuất hiện đặc biệt của lô đề.

Trong quá trình người chơi soi cầu đã phát hiện và thống kê ra được quy luật của những con số may mắn này. Thông qua bộ số này, người chơi có thể tính toán ra được những con số mang lại tài lộc trong ngày hôm sau.

 

 

Nói một cách dễ hiểu thì đây là dàn các bộ số 2 chữ số đi cùng nhau. Bộ 22 trong lô đề cũng là một dàn đề được tính theo quy luật chung của bộ số đề này.

Mặc dù xác suất mang lại không tuyệt đối nhưng không ai phủ nhận bộ số này khá hiệu quả, giúp người chơi tiết kiệm được nhiều thời gian.

>>> Truy cập ngay danhlode.club để xem top nhà cái lô đề uy tín nhất hiện nay.

Bộ Đề Từ 00 Đến 99 Chi Tiết

 

 

Theo thống kê, bộ số đề sẽ có tất cả 100 bộ từ 00 đến 99. Đi kèm các bộ số là 100 dàn đề tương ứng cho từng bộ số. Dưới đây là bộ dàn đề chi tiết của 100 bộ đề, anh em có thể ghi nhớ và ứng dụng soi cầu khi chơi lô đề.

 

Bộ đề Bộ dàn đề chi tiết
Bộ 00 00,05,50,55
Bộ 01 01,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 02 02,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 03 03,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 04 04,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 05 05,50,00,55
Bộ 06 06,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 07 07,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 08 08,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 09 09,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 10 10,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 11 11,16,61,66
Bộ 12 12,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 13 13,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 14 14,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 15 15,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 16 16,61,11,66
Bộ 17 17,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 18 18,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 19 19,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 20 20,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 21 21,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 22 22,27,72,77
Bộ 23 23,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 24 24,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 25 25,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 26 26,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 27 27,72,22,77
Bộ 28 28,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 29 29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 30 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 31 31,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 32 32,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 33 33,38,83,88
Bộ 34 34,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 35 35,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 36 36,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 37 37,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 38 38,83,33,88
Bộ 39 39,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 40 40,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 41 41,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 42 42,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 43 43,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 44 44,49,94,99
Bộ 45 45,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 46 46,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 47 47,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 48 48,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 49 49,94,44,99
Bộ 50 50,05,55,00
Bộ 51 51,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 52 52,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 53 53,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 54 54,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 55 55,50,05,00
Bộ 56 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 57 57,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 58 58,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 59 59,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 60 60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 61 61,16,66,11
Bộ 62 62,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 63 63,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 64 64,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 65 65,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 66 66,61,16,11
Bộ 67 67,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 68 68,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 69 69,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 71 71,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 72 72,27,77,22
Bộ 73 73,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 74 74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 75 75,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 76 76,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 77 77,72,27,22
Bộ 78 78,87,73,37,28,82,23,32
Bộ 79 79,97,74,47,29,92,24,42
Bộ 80 80,08,85,58,30,03,35,53
Bộ 81 81,18,86,68,31,13,36,63
Bộ 82 82,28,87,78,32,23,37,73
Bộ 83 83,38,88,33
Bộ 84 84,48,89,98,34,43,39,93
Bộ 85 85,58,80,08,35,53,30,03
Bộ 86 86,68,81,18,36,63,31,13
Bộ 87 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 88 88,83,38,33
Bộ 89 89,98,84,48,39,93,34,43
Bộ 90 90,09,95,59,40,04,45,54
Bộ 91 91,19,96,69,41,14,46,64
Bộ 92 92,29,97,79,42,24,47,74
Bộ 93 93,39,98,89,43,34,48,84
Bộ 94 94,49,99,44
Bộ 95 95,59,90,09,45,54,40,04
Bộ 96 96,69,91,19,46,64,41,14
Bộ 97 97,79,92,29,47,74,42,24
Bộ 98 98,89,93,39,48,84,43,34
Bộ 99 99,94,49,44

 

Như vậy, trong 100 bộ số đề, anh em sẽ có được rất nhiều sự gợi ý để soi cầu chuẩn xác. Để tìm hiểu kỹ hơn về bộ số đặc biệt bộ 22 trong lô đề thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ở phần dưới đây.

Bộ 22 trong lô đề có gì đặc biệt?

 

 

Với những anh em đam mê chơi lô đề thì tất cả những cách soi cầu đều phải nắm rõ và am hiểu tường tận. Thông thường bộ số đề được phần đông người chơi đặc biệt quan tâm nhất là bộ 22 trong lô đề.

Đã có nhiều anh em nhận xét rằng khi sử dụng nhuần nhuyễn các hệ số trong lô đề, đặc biệt là bộ 22 trong lô đề thì quá trình chơi dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Vậy thì bộ đề 22 này có gì đặc biệt. Thực ra, so với những bộ số khác thì quy luật dàn đề vẫn tương tự nhau. Tuy nhiên hệ đề 22 có phần đặc biệt hơn, hiệu quả cao hơn.

Bộ 22 trong lô đề có dàn đề như sau: 22 – 77 – 27 – 72. Khi kết quả lô đề của ngày hôm nay về 1 trong 4 số trong bộ 22 trong lô đề này thì ngày mai người chơi sẽ đánh các cặp số có giá trị bằng số đó cộng với 05, 50 hoặc 55.

Nếu bảng số đề xuất hiện con số 22 thì ngày hôm sau xác suất đề về 27 – 72 – 77 là rất cao, người chơi nên cược cho những cặp số đẹp này.

+++ Giải mã giấc mơ: Luận giải giấc mơ thấy vàng và việc mơ thấy vàng đánh con gì?

Như vậy, bài viết trên đây chúng tôi đã làm rõ khái niệm về bộ số đề và bộ 22 trong lô đề. Nếu anh em là một tay chơi lão làng thì đừng nên bỏ qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây. Đảm bảo kết quả soi cầu mà anh em có được sẽ không làm anh em thất vọng.

Đánh giá

   
X